QA Reviews

Als management van een organisatie heeft u er belang bij dat projecten adequaat worden uitgevoerd, en dat afdelingen (functies) goed functioneren. We zien echter vaak dat projecten niet op tijd gereed zijn, niet de vereiste kwaliteit hebben en uiteindelijk niet de gewenste producten opleveren. Belangrijke oorzaken daarvan zijn een gebrekkige bepaling van de reikwijdte van projecten, onvoldoende bezetting, onvoldoende kennis en ervaring, onderschatting van de complexiteit en druk door leidinggevenden en directie die resultaat willen zien.

Het is dan ook verstandig om bij belangrijke projecten regelmatig zogeheten Quality Assurance (QA) reviews te laten uitvoeren. Op basis daarvan kunt u eventuele problemen zo snel mogelijk identificeren en oplossen.

Voor het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken kunnen wij u aanbieden om:

  • een onderzoek op hoofdlijnen uit te voeren;
  • een diepgaand onderzoek uit te voeren naar alle aspecten van de kwaliteit van uw project, programma, of specifieke functie in uw organisatie;
  • een onderzoek uit te voeren naar het gevolgde proces, om hieruit lering te trekken voor de toekomst;
  • een audit uit te voeren naar de kwaliteit van uw project, waarbij wij onder meer kijken naar de wijze van werken, de competenties van de medewerkers in het project, de structurering, de voortgang, de rapportages en de producten (deliverables) die zijn opgeleverd;
  • de kwaliteit van specifieke producten te toetsen aan een normenkader.
Uitgevoerde opdrachten

ADEIA heeft een diepgaande ervaring en expertise op die gebieden waarin wij ons specialiseren. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van door onze medewerkers uitgevoerde opdrachten... Lees verder >>

© Copyright adeia.nl 2010-2011. Alle rechten voorbehouden.
Home I Contact I Disclaimer