Publicaties

Bij ADEIA geloven we in het delen van kennis. Daarom publiceren we veel. Op deze pagina treft u een aantal publicaties die wij de afgelopen jaren hebben verzorgd.

 

Third Party Assurance
Recentelijk verzorgden we een presentatie voor NOREA en NIVRA over de praktijkimplicaties van de nieuwe wereldstandaard op het gebied van Third Party Assurance. Deze presentatie gaat in op de verschillen die bestaan tussen de huidige SAS 70-standaard en de nieuwe ISAE 3402, alsmede de nieuwe Amerikaanse standaard SSAE 16.

In 2009 is het artikel ‘Zekerheid bij uitbesteding (SAS 70)’, geschreven door René Ewals, opgenomen in Handboek IT Auditing, hét handboek voor IT Auditors in Nederland. Inmiddels is een artikel in voorbereiding over ISAE 3402 en SSAE 16, dat in 2011 zal worden gepubliceerd.

Op 31 maart 2010 heeft René Ewals op een door NOREA-Zuid georganiseerde vaktechnische bijeenkomst een presentatie gegeven over de nieuwe ISAE 3402-standaard (de opvolger van SAS 70), onder de titel ‘ISAE3402: een nieuw hoofdstuk voor de IT-auditor’.

Op 1 juni 2010 gaven we een presentatie over ISAE 3402 op de conferentie ‘ISAE 3402: Assurance reports on controls at a service organization: revolutie of evolutie’, georganiseerd door Auditing & Consultancy Service.

In de IT Auditor van september 2010 is een artikel van René Ewals verschenen over de nieuwe wereldstandaard ISAE 3402. Een pdf-versie van dit artikel kunt u hier downloaden.

Op 22 september 2010 hield René Ewals op de IT Auditorsdag van NOREA/ISACA een presentatie over ISAE 3402 en de invloed die deze standaard heeft op het IT-auditberoep.
Hij gaf deze presentatie samen met Ron de Korte van ACS.

Op 18 november 2010 hield René Ewals op de ‘Update on ICT en Control’ van NIvRA en NOREA een presentatie over ISAE 3402. Hij ging onder meer in op de vraag hoe een meer Rijnlandse invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van de bijbehorende audit. Ewals gaf deze presentatie samen met Ron de Korte van ACS.

 

Treasury & Risk Managementsystemen
René Ewals en Pieter van den Berg schreven het artikel ‘Basel II, keuzes en consequenties’ (2006).

Het artikel ‘Treasurymanagementsystemen’ is gepubliceerd in het Handboek Treasury (2004).

In het tijdschrift Finance & Control (2004) verscheen het artikel ‘Markt Treasury Managementsystemen inmiddels volwassen’. De auteur was René Ewals.

In het tijdschrift Holland Banking Review verscheen in 2002 het artikel ‘ Treasury & Risk Managementsystemen: verscheidenheid in eenheid?’, geschreven door René Ewals.

In Treasury en Risk Management systems survey; model your requirements & explore the systems (2002), een mede door René Ewals uitgevoerd internationaal onderzoek zijn meer dan 20 belangrijke treasury & riskmanagementsystemen met elkaar vergeleken op het gebied van beschikbare functionaliteit.

Uitgevoerde opdrachten

ADEIA heeft een diepgaande ervaring en expertise op die gebieden waarin wij ons specialiseren. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van door onze medewerkers uitgevoerde opdrachten... Lees verder >>

© Copyright adeia.nl 2010-2011. Alle rechten voorbehouden.
Home I Contact I Disclaimer