Uitgevoerde opdrachten

ADEIA heeft een diepgaande ervaring en expertise op die gebieden waarin wij ons specialiseren. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van door onze medewerkers uitgevoerde opdrachten.

Op het gebied van Third Party Assurance heeft ADEIA diensten verleend aan een groot aantal ondernemingen.

 • Voor een beursgenoteerde onderneming die IT-diensten verleent aan onder meer financiële instellingen heeft ADEIA een model ontwikkeld om te voldoen aan de SAS 70-eisen. Voorts voerden wij de audit uit.
 • Voor een pensioenuitvoeringsorganisatie voert ADEIA de audit uit en verstrekken we de externe mededeling.
 • Voor een financiële instelling in oprichting stelden we een advies op over de manier waarop het bedrijf een zinvolle invulling kan geven aan ISAE 3402. Een gecompliceerde opdracht, vanwege de vele uitbestedingsrelaties.
 • Bij een pensioenuitvoeringsorganisatie leiden we, ad interim, de Interne Accountantsafdeling. SAS 70 is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden, alsmede de controle op de jaarrekening en operational en IT-audits.
 • Voor een pensioenuitvoeringsorganisatie voeren we de Quality Assurance uit bij een groot project. Het doel is om de hele organisatie op basis van een risico-analyse gereed te maken voor externe zekerheid, alsmede een In Control Statement (ICS).
 • Voor een asset manager zijn de processen en beheersmaatregelen voorzien van een SAS70-mededeling.

Op het gebied van Treasury & Risk Managementsystemen hebben we onder meer de volgende belangrijke opdrachten uitgevoerd.

 • Voor een centrale bank zijn de functionele specificaties opgesteld voor het nieuwe kredietrisicosysteem.
 • Voor een investment bank is een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de functionaliteit en documentatie van het in gebruik zijnde derivatensysteem in combinatie met SOx-vereisten.
 • Voor een internationale bank is bij de invoering van een derivatensysteem de conversie uitgevoerd van de bestaande trades.
 • Voor een grote corporate treasury is een second opinion uitgevoerd op het opgestelde investeringsvoorstel.
 • Voor een ministerie van Financiën van een land in Europa is een blauwdruk opgesteld voor de inrichting van de treasuryfunctie.

Op het gebied van Internal Audit Support heeft ADEIA diensten verleend aan een groot aantal ondernemingen.

 • We hebben opgetreden als interim-hoofd van de interne accountantsdienst van een financiële instelling.
 • We hebben een IAF vormgegeven, het Audit Charter ingericht en een handboek geschreven.
 • We hebben een beoogde opvolger als hoofd van de IAF gecoacht.
 • We hebben medewerkers van een IAF getraind op het gebied van ontwikkelingen in Third Party Assurance , General IT controls en betalingsverkeer.
 • Wij hebben voor een financiële instelling een evaluatie opgesteld inzake de inrichting van de IAF: intern of extern. Deze business case is door de directie gebruikt om te beslissen over de wijze waarop de IAF wordt ingericht.
Publicaties

 

Bij ADEIA geloven we in het delen van kennis. Daarom publiceren we veel. Op deze pagina treft u een aantal publicaties die wij de afgelopen jaren hebben verzorgd... Lees verder >>

© Copyright adeia.nl 2010-2011. Alle rechten voorbehouden.
Home I Contact I Disclaimer