IT & Operational Auditing

De vakgebieden IT en operational auditing sluiten nauw op elkaar aan. Beide zijn erop gericht om op basis van gedegen onderzoek, ook wel audits genoemd, oordelen te verstrekken over het object van onderzoek. Hierbij richt operational auditing zich meer op de bedrijfsprocessen en de beheersing door het management, terwijl IT-auditing zich richt op de IT-omgeving bij ondernemingen. Hierbij doen wij onderzoek naar kwaliteitsaspecten zoals betrouwbaarheid, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid van gegevens, effectiviteit en efficiëntie van processen.

ADEIA kan u op de volgende gebieden ondersteunen.

  • Uitvoeren van operational audits op uw bedrijfsprocessen
  • Verstrekken van richtinggevende adviezen naar aanleiding van door ons uitgevoerd onderzoek
  • Uitvoeren van technische IT-auditonderzoeken, bijvoorbeeld naar besturingssystemen zoals OS400, Unix, Windows, Z/OS, maar ook naar bijvoorbeeld de instellingen van firewalls
  • Het uitvoeren van zogeheten penetratietests bij uw onderneming
    Ondersteunen van de externe account door specifiek onderzoek uit te voeren naar de zogeheten General IT controls
  • Specifiek onderzoek naar bijvoorbeeld het informatiebeveiligingsbeleid, de logica van de toegangsbeveiliging, de opgestelde baselines, het change management en de continuïteit
  • Beoordelen van genomen maatregelen met betrekking tot de uitwijk van de IT-infrastructuur
  • Beoordelen van de General IT controls in het kader van een SAS70- of een ISAE 3402-rapport en mededeling

Het is onmogelijk om alle verschillende alternatieven overzichtelijk op te nemen. Wij zijn gespecialiseerd in IT & operational auditing. U kunt altijd contact met ons opnemen met vragen en nadere uitleg. Wij staan u graag te woord.

Publicaties

 

Bij ADEIA geloven we in het delen van kennis. Daarom publiceren we veel. Op deze pagina treft u een aantal publicaties die wij de afgelopen jaren hebben verzorgd... Lees verder >>

© Copyright adeia.nl 2010-2011. Alle rechten voorbehouden.
Home I Contact I Disclaimer